Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Konsolide Olmayan Finansal Tablolar - Aralık 2016
Konsolide Olmayan Finansal Tablolar - Aralık 2017
Konsolide Olmayan Finansal Tablolar - Mart 2018
Konsolide Olmayan Finansal Tablolar - Haziran 2018
Konsolide Olmayan Finansal Tablolar - Eylül 2018
Konsolide Olmayan Finansal Tablolar - Aralık 2018
Konsolide Olmayan Finansal Tablolar - Mart 2019
Konsolide Olmayan Finansal Tablolar - Haziran 2019
Konsolide Olmayan Finansal Tablolar - Eylül 2019
Konsolide Olmayan Finansal Tablolar - Aralık-2019
Konsolide Olmayan Finansal Tablolar - Mart-2020
Konsolide Olmayan Finansal Tablolar - Haziran-2020
Konsolide Olmayan Finansal Tablolar - Eylül-2020
Konsolide Olmayan Finansal Tablolar - Aralık-2020
Konsolide Olmayan Finansal Tablolar - Mart-2021
Konsolide Olmayan Finansal Tablolar - Haziran-2021
Konsolide Olmayan Finansal Tablolar - Eylül-2021
Konsolide Olmayan Finansal Tablolar - Aralık-2021
Konsolide Olmayan Finansal Tablolar - Mart-2022
Konsolide Olmayan Finansal Tablolar - Haziran-2022
Konsolide Olmayan Finansal Tablolar - Eylül-2022
Konsolide Olmayan Finansal Tablolar - Aralık-2022
Konsolide Olmayan Finansal Tablolar - Mart-2023
Konsolide Olmayan Finansal Tablolar - Haziran-2023
Konsolide Olmayan Finansal Tablolar - Eylül-2023

     Konsolide Olmayan Dipnotlar

Konsolide Olmayan Dipnotlar - Aralık 2016
Konsolide Olmayan Dipnotlar - Aralık 2017
Konsolide Olmayan Dipnotlar - Mart 2018
Konsolide Olmayan Dipnotlar - Haziran 2018
Konsolide Olmayan Dipnotlar - Eylül 2018
Konsolide Olmayan Dipnotlar - Aralık 2018
Konsolide Olmayan Dipnotlar - Mart 2019
Konsolide Olmayan Dipnotlar - Haziran 2019
Konsolide Olmayan Dipnotlar - Eylül 2019
Konsolide Olmayan Dipnotlar - Aralık-2019
Konsolide Olmayan Dipnotlar - Mart-2020
Konsolide Olmayan Dipnotlar - Haziran-2020
Konsolide Olmayan Dipnotlar - Eylül-2020
Konsolide Olmayan Dipnotlar - Aralık-2020
Konsolide Olmayan Dipnotlar - Mart-2021
Konsolide Olmayan Dipnotlar - Haziran-2021
Konsolide Olmayan Dipnotlar - Eylül-2021
Konsolide Olmayan Dipnotlar - Aralık-2021
Konsolide Olmayan Dipnotlar - Mart-2022
Konsolide Olmayan Dipnotlar - Haziran-2022
Konsolide Olmayan Dipnotlar - Eylül-2022
Konsolide Olmayan Dipnotlar - Aralık-2022
Konsolide Olmayan Dipnotlar - Mart-2023
Konsolide Olmayan Dipnotlar - Haziran-2023
Konsolide Olmayan Dipnotlar - Eylül-2023


     Faaliyet Raporları

2015 Yılı Faaliyet Raporu
2016 Yılı Faaliyet Raporu
2017 Yılı Faaliyet Raporu
2018 Mart Ara Dönem Faaliyet Raporu
2018 Haziran Ara Dönem Faaliyet Raporu
2018 Eylül Ara Dönem Faaliyet Raporu
2018 Yılı Faaliyet Raporu
2019 Mart Ara Dönem Faaliyet Raporu
2019 Haziran Ara Dönem Faaliyet Raporu
2019 Eylül Ara Dönem Faaliyet Raporu
2019 Yılı Faaliyet Raporu
2020 Mart Ara Dönem Faaliyet Raporu
2020 Haziran Ara Dönem Faaliyet Raporu
2020 Eylül Ara Dönem Faaliyet Raporu
2020 Yılı Faaliyet Raporu
2021 Mart Ara Dönem Faaliyet Raporu
2021 Haziran Ara Dönem Faaliyet Raporu
2021 Eylül Ara Dönem Faaliyet Raporu
2021 Yılı Faaliyet Raporu
2022 Mart Ara Dönem Faaliyet Raporu
2022 Haziran Ara Dönem Faaliyet Raporu
2022 Eylül Ara Dönem Faaliyet Raporu
2022 Yılı Faaliyet Raporu
2023 Mart Ara Dönem Faaliyet Raporu
2023 Haziran Ara Dönem Faaliyet Raporu
2023 Eylül Ara Dönem Faaliyet Raporu

     Genel Kurul Tutanakları

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (29.09.2015)
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (29.03.2016)
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (18.04.2017)
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (27.03.2018)
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (09.04.2019)
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (26.03.2020)
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (30.03.2021)
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (29.03.2022)
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (28.03.2023)
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı (23.08.2023)