TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ HAKEM HEYETİ
 

E TBB Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Bilgi Broşürü.

E TBB Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Şikayet Formu.

E Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetinin Oluşumu, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Tebliğ

 

 THE BANKS ASSOCIATION OF TURKEY CUSTOMER COMPLAINTS ARBITRATION PANEL

E TBA Customer Complaints Arbitration Panel Memorandum of Information

E TBA Customer Complaints Arbitration Panel Application Form

E Communique On Composition and Operation Principles and Procedurs of Customer Complanits Arbitration Panel