Banka'nın Kuruluş Tarihi

: 30 Ekim 1984

Faaliyet Yılı

: 1985

Faaliyet Alanı

: Mevduat Bankacılığı

Faaliyet Merkezi

: İstanbul

Vergi Numarası

: 0070015481

Vergi Dairesi

: Mecidiyeköy Vergi Dairesi

Mersis No

: 0007001548100028

Banka Sermayesi

: 100.000.000.-TL

Ödenmiş Sermaye

: 80.021.974,37 TL

Taahhüt Edilen Sermaye

: 19.978.025,63 TL

Denetçi

: Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

 

Adabank A.Ş., Bankalar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 30 Ekim 1984 tarihinde kurulmuş olup, 1985 yılı itibariyle özel sermayeli bir mevduat bankası olarak bankacılık faaliyetlerine başlamıştır.

 

Bankamız, İstanbul Büyükdere Caddesinde bulunan Genel Müdürlük binasında Birimler ve Merkez Şube olarak halen faaliyetlerini yürütmektedir.

 

Bankamızın İstanbul Altın Borsası üyeliği bulunmaktadır.